معرفی


شرکت رادین همکاران بهتا، با موضوع مدیریت طرح و ساخت و بهره برداری پروژه های عمرانی با حضور جمعی از متخصصان توانمند داخلی در سال ۱۳۹۰ تاسیس گردید. چشم انداز شرکت توسط بنیان گذاران آن، “بکارگیری و پیاده سازی بروزترین و کارآمدترین فناوری ها و ابزارها و دانش روز دنیا در کنار تجربیات داخلی از مدیریت پروژه های قبلی به منظور غلبه بر چالش های متعدد مدیریت طرح و ساخت پروژه های عمرانی به روش کلاسیک و سنتی” تعریف گردید. تعریف این چشم انداز، بر این باور استوار است که دلیل عمده و اصلی افزایش هزینه ها و زمان پروژه نسبت به بودجه و مدت تعیین شده و همچنین کاهش سطح کیفی انجام پروژه ها ضعف در مدیریت یکپارچه انجام کار در طول کلیه مراحل چرخه طراحی و ساخت پروژه هاست. به همین منظور شرکت رادین همکاران بهتا با استفاده از دانش مدیریت روز دنیا و تکیه بر متخصصان توانمند خود موفق گردید فناوری VDC را بصورت پنج بعدی بعنوان بستر تکنولوژیک برای مدیریت پروژه های طرح و ساخت جاری خود در نخستین بار در کشور در بستر سازمان جاری سازد و این فناوری را در یکی از بزرگترین پروژه های ایران و خاورمیانه بعنوان یک تجربه منحصر به فرد در سطح بین المللی با موفقیت پیاده سازی نماید. هم اکنون شرکت رادین همکاران بهتا با تکیه بر نیروی انسانی متخصص خود، توان تخصصی فنی و مدیریتی، دانش روز دنیا و تجارب موفق شاخص داخلی و بین المللی بعنوان مشاور تخصصی مدیریت طرح و ساخت در بستر فناوری VDC، با افتخار آماده ارائه خدمات مدیریت طرح و ساخت به سرمایه گذاران، تامین کنندگان منابع مالی، کارفرمایان خصوصی و دولتی، مالکان و بهره برداران پروژه های عمرانی می باشد

بیشتر بدانید

همه خدمات ما
مدیریت طرح و ساخت MC
مدیریت اطلاعات پروژه
نظارت عالیه و کارگاهی
تکنولوژی های جدید
طراحی پایدار
خدمات مدیریت اداره و نگهداری

راه و پل

سازه های زیرزمینی و تونل

نمایشگاه

پارکینگ طبقاتی

هتل

پروژه های اداری تجاری