شرکت رادین همکاران بهتا، از زمان شروع به فعالیتهای خود تاکنون، موفق به پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه طرح و ساخت، در مدیریت پروژه های بزرگ راهسازی و ساختمانی در دست اقدام خود، در بستر فناوری VDC گردیده است. هرچند بواسطه بزرگی پروژه های ساختمانی انجام شده، طیفی از تاسیسات و سازه های صنعتی در حوزه تجربی و کار عملی شرکت قرار گرفته است، لیکن، شرکت رادین همکاران بهتا، با هدف پوشش سایر حوزه های فعالیت خود در پروژه های عمرانی، از جمله پروژه های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر پروژه های صنعتی، اقدام به پیاده سازی بسترهای تکنولوژیک، جذب متخصصان توانمند در این زمینه ها و ارتقا دانش فنی آنها برای پیشبرد چابک و روان این نوع پروژه ها نیز نموده است.

 

 

  • پروژه های ساختمانی:

در طول بازه فعالیت شرکت رادین همکاران بهتا تاکنون، خدمات متنوع مدیریتی شرکت، در مجموعه متنوعی از بناها، شامل مجتمع­های تجاری، اداری، هتل، پارکینگ طبقاتی و نمایشگاه در مساحتی بالغ بر یک میلیون و دویست هزار متر مربع، پیاده­سازی و مورد استفاده کارفرمایان مختلف قرار گرفته است.

 

 

 

 

پروژه تجاری (مساحت 1.000.000 مترمربع)

  

 

 

پروژه هتل 5 ستاره (مساحت 90.000 مترمربع)

 

 

پروژه پارکینگ طبقاتی زیرزمینی (مساحت 120.000 مترمربع)

  

 

پروژه نمایشگاه (مساحت 24.000 مترمربع)

 

  • پروژه های راهسازی:

شرکت رادین همکاران بهتا، موفق به پیاده سازی سیستم مدیریتی نوین خود، در مدیریت پروژه های راهسازی گردیده و تاکنون از آن در ساخت 550 متر تونل، 1820 متر پل و 10880 متر راه استفاده کرده است.

 

 

مجموعه تونل های زیرگذر بزرگراه همت

 

 

 

پل کابلی روگذر بزرگراه همت

 

مجموعه مسیرها، پلها و زیرگذرها ورودی های پروژه تجاری (طول متر)

  

 

 

مجموعه رمپها و دورگردهای تقاطع همت با بلوار طبیعت