پروژه های اداری تجاری

شرکت رادین همکاران بهتا، به عنوان بازوی هماهنگ کننده و مشاور اطلاعاتی کارفرما در ساخت یکی از بزرگترین پروژهای تجاری خاورمیانه و جهان، با مساحت بیش از یک میلیون مترمربع، شامل ساختمانهای اداری، پارکینگ و فضاهای تجاری، فرهنگی و تفریحی، اولین گام بلند خود را در ارائه خدمات نوین جهانی در مدیریت طرح و ساخت، در قالب فن آوری VDC برداشته و با بهره گیری از تجربیات حاصل از پیاده سازی عملی این سیستم در یک مگا پروژه، امکان کاهش هدر رفت زمان و هزینه را از طریق ارائه بهنگام اطلاعات طبقه بندی شده و همچنین توسعه سیستم های نوین کنترل و نظارت بر فرآیندهای کاری و قراردادی طراحی و ساخت، برای کارفرمایان و سرمایه گذاران فراهم نموده است.