لزوم کار گروهی و ارتباط صنعت و دانشگاه برای پیشرفت فناوری بیم

 به گزارش بیمانا هفته گذشته جلسه مشترک میان شرکت رادین همکاران بهتا و جمعی از اعضای مرکز پژوهش‌های کاربردی مدیریت ساخت در دانشگاه صنعتی شریف با نام اختصاری شریف مدیسا برگزار شد. هدف از این جلسه که در محل شرکت رادین‌ همکاران بهتا برگزار گردید، آشنایی با فعالیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر و برنامه‌ریزی جهت همکاری‌های بیشتر بین طرفین بود.

خانیپور: می‌خواهیم پژوهش‌ها را همسو کنیم

لزوم کار گروهی و ارتباط صنعت و دانشگاه برای پیشرفت فناوری بیم

در ابتدای جلسه مهدی خانی‌پور در معرفی شریف مدیسا گفت: مرکز پژوهش‌های کاربردی مدیریت ساخت در دانشگاه صنعتی شریف توسط جمعی از دانشجویان گرایش مدیریت ساخت این دانشگاه تشکیل شده است. هدف این گروه، انجام پژوهش بر روی موضوعات مورد استفاده در صنعت و معرفی و ارائه راهکارهای نوینی است که امروز در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: دپارتمان فناوری بیم در گروه شریف مدیسا در حال حاضر دپارتمان اصلی گروه به شمار می‌رود و از پنج کمیسیون تشکیل شده است: کمیسیون استانداردها و قراردادها؛ کمیسیون اجرایی(عملیات)؛ کمیسیون برنامه اجرایی فناوری بیم (BEP)؛ کمیسیون فناوری اطلاعات (ICT) و کمیسیون آموزش که نقش پررنگی در بین فعالیت‌های کمسیون‌های گروه شریف مدیسا دارد.

خانی‌پور اهداف اصلی گروه شریف مدیسا را شامل موارد زیر دانست: همسو کردن موضوعات پژوهش‌های دانشجویان، پژوهش گروهی بر روی موضوعات مکمل در راستای تولید سامانه‌های کاربردی دانش بنیان، ارتباط مستقیم با صنعت و تجاری‌سازی و پیاده‌سازی فناوری بیم (BIM).

بصیری طهرانی: می‌توان مهاجرت نخبگان را معکوس‌کرد

لزوم کار گروهی و ارتباط صنعت و دانشگاه برای پیشرفت فناوری بیم

در ادامه امیرعباس بصیری طهرانی، مدیرعامل شرکت رادین همکاران بهتا ضمن معرفی شرح خدمات، محصولات و همچنین برنامه‌های آموزشی این شرکت، ایران را بستری مناسب برای کارهای پژوهشی و اجرایی دانست. وی ادامه داد: البته کارهای پژوهشی و بنیادین با مشکلات و موانعی روبرو هستند اما با ایجاد امید و انگیزه می‌توان کارهای بزرگی در کشور انجام داد.

بصیری طهرانی یکی از مشکلات بزرگ را مهاجرت نخبگان از ایران دانست و گفت: با وجود همه کاستی‌ها اگر نیروهای متخصص در کشور بمانند با اتکا به بنیان علمی قوی در بین متخصصان داخلی، می‌توان جریان‌های بزرگی را در صنعت و دانشگاه آفرید.

وی گفت: تعداد زیاد نیروی تحصیل کرده، دانشجویان مستعد و فعال و دانشگاه‌های معتبر همه بسترها و زیرساخت‌هایی است که برای آینده کشور امیدوارکننده هستند.

 به عقیده ایشان، مشکل اصلی، فقدان فرهنگ کار گروهی است. وی ادامه داد: برای غلبه بر مشکلات نیاز است دانشگاه‌ها و شرکت‌ها به انجام کار گروهی و همکاری بیشتر بپردازند. در واقع همکاری بیشتر و ارتباط بین گروه‌های کاری مختلف، روح جاری در فناوری بیم است.

بصیری ادامه داد: معرفی فناوری‌های نوین به صنعت کشور به تولید ثروت می‌انجامد و در این مسیر باید از حضور نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی بهره‌مند شد. به این ترتیب با ایجاد انگیزه و مهیا نمودن بستر رشد و پژوهش برای دانشجویان نخبه، حتی روند مهاجرت نخبگان را معکوس کرد.

 

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *