پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران ITE2019

تخفیفات و شرایط ویژه فروش گروه نرم افزاری ISIX

جشنواره فروش عید قربان تا غدیر گروه نرم افزاری ISIX

اختتامیه نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

سخنرانی مهندس بصیری طهرانی در دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان

مراسم قرعه‌کشی سایت IBIMHUB و اهدای نرم‌افزار مدیریت هوشمند هزینه ISIXBasic

حضور شرکت رادین همکاران بهتا در دومین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان

دومین جشنواره سرآمدان فناوری و صنعت

خدمات مدیریت طرح و ساخت در بستر فناوری بیم (BIM)

تائیدیه طرح با استفاده از فناوری واقعیت مجازی

گزارشات زنده پیشرف کار بر مبنای فناوری بیم (BIM)

نظارت کارگاهی بر مبنای فناوری بیم (BIM)

مدیریت هزینه با فناوری بیم (BIM)

مدیریت زمان با فناوری بیم (BIM)

مدیریت مهندسی با فناوری بیم (BIM)

مدیریت طرح و ساخت با فناوری بیم (BIM)