سرمایه انسانی

سرمایه انسانی بعنوان با ارزش ترین دارایی سازمان در مرکز توجه بنیانگذاران شرکت بوده و در این راستا شرکت رادین همکاران بهتا تلاش های چشمگیری در راستای توسعه قابلیت های فنی، مهارت های تیمی و توانمندی های مدیریتی همکاران خود انجام داده و برنامه های مدونی برای رشد این توانمندی ها در چشم انداز تعریف شده خود دارد. در حال حاضر شرکت رادین همکاران بهتا با بالغ بر 70 نفر کادر متخصص در واحدهای هماهنگ فنی و تخصصی سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، مدیریت هزینه، برنامه نویسی، تحقیق و توسعه، مالی و اداری، انفورماتیک و نشریه تخصصی بیمانا مشغول به فعالیت می باشد. تعهد، مسئولیت پذیری، دانش فنی و مهارت های کار تیمی در کنار روزآمدترین بستر تکنولوژیک برای مدیریت فنی و اجرایی پروژه ها از نقاط شاخص سازمان در عرصه داخلی و بین المللی بوده و همکاری هماهنگ متخصصین شرکت، امکان مدیریت یکپارچه فعالیتهای مختلف پروژه ها را تحت رهبری مجموعه مدیریت سبد پروژه ها، مدیران VDC و مدیران اجرایی BIM فراهم می نماید.