برنامه ریزی و کنترل پروژه

شرکت رادین همکاران بهتا در یک فرایند تحقیق و توسعه ۵ ساله همزمان با راهبری پروژه ­های جاری خود موفق گردیده است مدیریت پروژه در حوزه مهندسی، زمان و هزینه را بطور کاملا یکپارچه در بستر سامانه BIM  پیاده­ سازی و عملیاتی سازد. به­ واسطه ارتباط ذاتی مدل سه ­بعدی با پایگاه داده­ ها در بستر سامانه BIM، با افزودن بعد زمان و بعد هزینه به مدل دیجیتالی پروژه، امکان مدلسازی چهار ­بعدی و پنج­ بعدی پروژه فراهم می­­گردد. به این ترتیب اطلاعات برنامه زمان­بندی CPM و اطلاعات هزینه پروژه در بستر مدل BIM قرار گرفته و این امکان استثنایی را فراهم می­ آورد که کلیه اطلاعات­ پروژه شامل نمایش سه بعدی اجزا پروژه، اطلاعات احجام و مقادیر، اطلاعات برآورد هزینه و هزینه ­های واقعی بصورت کاملا طبقه ­بندی شده و دقیق در مقیاس زمان قابل ارائه باشد. چنین قابلیتی امکان برنامه­ ریزی و کنترل هوشمند، یکپارچه، دقیق و بهنگام پروژه را فراهم می ­آورد.