خدمات نظارت کارگاهی

 شرکت رادین همکاران بهتا با استفاده از کادر فنی متخصص و مجرب خود در کلیه تخصص های سازه، معماری، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی با استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژیک، امکان نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه را بصورت کاملا یکپارچه و در بستر فناوری VDC فراهم آورده است بنحوی که نظارت بر کلیه ابعاد پروژه در حوزه های برنامه ریزی، ارجاع کار، مدیریت بر مطالعه و طراحی، مدیریت بر تدارکات، مدیریت ساخت و نصب، مدیریت کیفیت، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت ایمنی، مدیریت امور قراردادی، مدیریت بر تحویل و خدمات راه اندازی را بصورت کاملا یکپارچه و متمرکز انجام داده و حداکثر رضایت و اطمینان کارفرمایان خود را در زمینه انجام به موقع پروژه در چارچوب بودجه تعیین شده و با کیفیت مطلوب فراهم آورد.