ساختمان سبز

گسترش روزافزون مشکلات زیست محیطی و افزایش قیمت انرژی، بتدریج صنعت ساختمان را در مسیر حرکت به سمت ساخت ساختمان های سبز و همچنین ساختمان های انرژی صفر، سوق داده است. در این ساختمان ها از ایده اولیه تا طراحی، ساخت، بهره برداری، نگهداری، تعمیر و تخریب به سازگاری با محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی توجه می شود. بدیهی است دستیابی به چنین خواستی، مستلزم همکاری متقابل و همه جانبه اعضای تیم های مختلف طراحی می باشد. هماهنگی، توان فنی و تجربه متخصصان در کنار ابزارهای تکنولوژیک بکارگرفته شده در شرکت رادین همکاران بهتا، امکان طراحی و اجرای این نوع از ساختمان ها را فراهم نموده است. شرکت رادین همکاران بهتا امید دارد تا بتواند با همکاری با کارفرمایان و سرمایه گذاران، قدم های بزرگی در راستای حفظ محیط زیست و کاهش اتلاف منابع تجدید ناپذیر انرژی و حرکت در مسیر توسعه پایدار کشور عزیزمان بر دارد.