مدیریت اداره و نگهداری

سهم عمده هزینه های دوران بهره برداری نسبت به کل هزینه های دوره حیات بنا، نشان دهنده لزوم توجه به بهینه سازی روشهای مدیریت اداره و نگهداری بناها می باشد. شرکت رادین همکاران بهتا، با توجه ویژه به این مسئله، بسترهای تکنولوژیکی لازم برای پیاده سازی رویه ها، و ثبت و بهره برداری از اطلاعات جامع بنا در طول چرخه حیات آن را فراهم نموده و امید دارد تا با ارتقا و بهره برداری از این سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریتی، مدیریت اداره و نگهداری کارامد دارایی ها، از جمله مدیریت فضاها و تاسیسات را برای کارفرمایان و بهره برداران فراهم نماید. ثبت و جمع آوری کلیه اطلاعات مربوط به بنا از ابتدای پروژه تا پایان عمر آن با استفاده و بهره گیری از امکانات ویژه گزارش گیری و نمایش سه  بعدی این بستر تکنولوژیک، امکان مدیریت به صرفه و هوشمند منابع را در کمترین زمان و با بالاترین کیفیت فراهم می آورد.