واقعیت افزوده

بستری است که اطلاعات عددی را تجمیع می کند و آن را به گونه ای در مقابل دید کاربران قرار می دهد که فضای سه بعدی با محیط فیزیکی واقعی، به شکل کاملی هم خوانی داشته باشد. به عبارت دیگر در واقعیت افزوده، با پردازش تصویر واقعی امکان اضافه کردن اجزا و عناصر جدید به محیط واقعی یا اتصال اطلاعات بیشتر به اجزا و عناصر موجود در تصویر که در واقعیت وجود دارند، بوجود می آید. این تکنولوژی جدید، به کاربر امکان می دهد تا به اطلاعات مورد نیاز از آنچه که در جلوی چشمان خود می بیند و یا اشیائی که می خواهد در صورت بودن در یک محیط واقعی مشاهده نماید، دست یابد. پیاده سازی این قابلیت توسط شرکت رادین همکاران بهتا، امکان بهره مندی کارفرمایان و مشتریان آنها از اطلاعات مورد نظرشان را در یک بستر جذاب و کاربرپسند فراهم می نماید.