واقعیت مجازی

واقعیت مجازی که یک محیط شبیه‌سازی شده کامپیوتری می‌باشد، می‌تواند حضور فیزیکی را در یک محل، در یک دنیای واقعی و یا یک دنیای مجازی شبیه‌سازی کند. این فن آوری نوین به کاربران اجازه می دهد تا با یک محیط شبیه سازی شده رایانه ای به صورت متقابل تعامل داشته باشند. شرکت رادین همکاران بهتا با بکارگیری این تکنولوژی امکان استفاده از قابلیت های نمایشی در تعامل دوسویه با کاربران و ارائه اطلاعات تصویری و فنی از پروژه را در محیطی جذاب و کاربر پسند فراهم نموده است. امکان شبیه سازی کل پروژه و حضور فیزیکی افراد در موقعیت های مختلف، قبل از شروع عملیات اجرایی، علاوه بر فراهم نمودن بستر جذب سرمایه گذاران، امکان درک نواقص طرح و یا بررسی تطابق طرح با خواسته کارفرمایان را فراهم نموده و باعث کاهش تغییرات در پروژه و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری می شود. از دیگر کاربردهای این قابلیت، ساده کردن بهره گیری از مدل اطلاعات ساختمان در مدیریت اداره و نگهداری از بنا و جذب مشتریان در بازاریابی و فروش در بناهای ساختمانی می باشد.