مدیریت اطلاعات زمان بندی و ساخت

برنامه ریزی، زمان بندی و کنترل به روز و کارآمد زمان انجام پروژه های پروژه ها نقش بسیار پررنگی در مدیریت چابک و روان پروژه های عمرانی دارد. شرکت رادین همکاران بهتا با توجه به نقش بسیار مهم این حوزه در مدیریت موفق پروژه های خود، برنامه ریزی و مدیریت زمان پروژه های خود را در بستر فناوری VDC و بصورت کاملا یکپارچه با سایر بخش های تخصصی به انجام می رساند. ویژگی منحصر بفرد روش کار شرکت رادین همکاران بهتا فراهم آوردن امکان مدیریت اطلاعات زمان بندی و ساخت بصورت کاملا یکپارچه و هماهنگ با سایر اطلاعات تخصصی در حوزه های فنی و مالی است به نحوی که دسترسی سریع و دقیق به کلیه اطلاعات فنی و مدیریتی لازم بصورت زمان مند برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی فراهم می گردد. این اطلاعات که بصورت کاملا طبقه بندی شده و در قالب داشبورد های سطح بالای مدیریتی ارائه می گردد امکان دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده مدیریتی را برای کارفرمایان، سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی فراهم می آورد بنحوی که قادر باشند تصمیمات کلان خود را با استفاده از اطلاعات صحیح، به روز و طبقه بندی شده اتخاذ نمایند.