اهم خدمات ما

شرکت رادین همکاران بهتا با تکیه بر تجربه و توان تخصصی و مدیریتی سازمان در بستر فناوری VDC، امکان مدیریت هوشمند طرح و ساخت و تسهیلات پروژه را به منظور افزایش بهره وری و کاهش اتلاف منابع مالی و زمانی، برای مالکان، کارفرمایان دولتی و خصوصی، سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی، پیمانکاران وبهره برداران، از مرحله مطالعات امکان سنجی تا پایان مراحل ساخت و چرخه عمر بنا فراهم می نماید. این شرکت در طول مراحل مختلف عمر پروژه، خدمات فنی و مدیریتی گسترده ای را به شرح مختصر زیر ارائه می نماید.

 

  • خدمات مدیریت طرح و ساخت (MC)
  • خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی
  • خدمات مدیریت اطلاعات پروژه
  • خدمات توسعه­ای و تکنولوژی های جدید
  • خدمات طراحی پایدار
  • خدمات مدیریت دارایی­ها