خدمات طراحی پایدار

بکارگیری روشهای طراحی پایدار برای بهینه سازی مصرف انرژی در سطح جهانی در حال گسترش می­باشد. در این راستا شرکت رادین همکاران بهتا نسبت به پیاده ­سازی بسترهای تکنولوژیکی لازم برای انجام ممیزی نور و انرژی در ساختمانها اقدام نموده و قادر است ضمن تحلیل انرژی مصرفی در بخش سرمایش، گرمایش و روشنایی، سطح انرژی مصرفی ساختمان را تعیین نمود (تهیه برچسب انرژی) و راهکارهای عملی، برای بهبود طراحی برای دستیابی به ساختمان پایدار (سبز) را ارائه نماید.

ساختمان سبز

گسترش روزافزون مشکلات زیست محیطی و افزایش قیمت انرژی، بتدریج صنعت ساختمان را در مسیر حرکت به سمت ساخت ساختمانهای سبز و همچنین ساختمانهای انرژی صفر، سوق داده است. در این ساختمانها از ایده اولیه تا طراحی، ساخت، بهره ­برداری، نگهداری، تعمیر و تخریب به سازگاری با محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی توجه می­شود. بدیهیست دستیابی به چنین خواستی، مستلزم همکاری متقابل و همه جانبه اعضای تیم­های مختلف طراحی می­باشد. هماهنگی، توان فنی و تجربه متخصصان در کنار ابزارهای تکنولوژیک بکارگرفته شده در شرکت رادین همکاران بهتا، امکان طراحی و اجرای این نوع از ساختمانها را فراهم نموده است. شرکت رادین همکاران بهتا امید دارد تا بتواند با همکاری با کارفرمایان و سرمایه­ گذاران، قدم­های بزرگی در راستای حفظ محیط زیست و کاهش اتلاف منابع تجدیدناپذیر انرژی و حرکت در مسیر توسعه پایدار کشور عزیزمان بر دارد.

آنالیز انرژی

یکی از مشکلات عمده بناهای در حال بهره ­برداری، ضعف قابل توجه سرویس­ دهی سیستم های تاسیساتی آنها می­باشد. از جمله ریشه ­های این مشکل، می­توان به عدم تحلیل و ارزیابی صحیح و یکپارچه از منابع حرارتی و برودتی در ارتباط با جزئیات معماری و همچنین تفاوت بین نقشه­ فاز طراحی و تاسیسات اجرا شده در عمل و تفاوت بارز آنها در اتلاف انرژی و بازدهی اشاره نمود. شرکت رادین همکاران بهتا به عنوان شرکت پیشگام در پیاده ­سازی سامانه BIM، با بکارگیری ابزارهای فن ­آورانه این سیستم، دانش متخصصین و هماهنگی تیم های تخصصی خود، امکان تحلیل، طراحی و ممیزی انرژی بناها را فراهم نموده است و خدمات فنی زیر را برای کنترل طرح مشاوران و پیشنهاد سیستم های نوین تاسیساتی برای کاهش اتلاف انرژی بناها به کارفرمایان ارائه می­دهد:

  • کنترل و تایید مدارک طراحی
  • بررسی امکان اجرای دقیق طرح تاسیسات ارائه شده توسط مشاور هماهنگ با سایر نقشه­ های طراحی (معماری و سازه)
  • کنترل و بررسی جزئیات ارائه شده در معماری و تطابق آن با استانداردها و ضوابط مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
  • کنترل و بررسی محاسبات بارهای گرمایشی و سرمایشی ساختمان و حصول اطمینان از طراحی بهینه و کارایی ساختمان
  • محاسبه و کنترل انرژی مصرفی ساختمان به تفکیک در بخشهای سرمایش، گرمایش و روشنایی بر پایه تحلیل مدل سه بعدی
  • ممیزی انرژی و تعیین رده مصرف انرژی ساختمان و تعیین مشکلات و فرصتهای صرفه جویی با بررسی عملکرد سیستمها
  • ارائه پیشنهاد برای بهبود تکنولوژی و سیستمهای تاسیساتی و ارتقا رده انرژی مصرفی ساختمان

آنالیز نور

نور یکی از مهمترین عوامل موثر در آسایش بهره ­برداران می­باشد. اطمینان از طرح اصولی روشنایی فضا، علاوه بر تضمین تامین آسایش افراد، باعث صرفه ­جویی قابل ملاحظه در مصرف انرژی نیز می­شود. استفاده از ابزارهای فن­ آورانه در پیاده ­سازی سامانه BIM در پروژه ­ها، در شرکت رادین همکاران بهتا، امکان تحلیل و طراحی بهینه روشنایی روز، روشنایی مصنوعی و حالت ترکیبی را بر روی مدل سه بعدی یکپارچه، بعنوان محصول مشترک هماهنگی مستمر بین بخشهای تخصصی، فراهم می­ آورد.