مدیریت اطلاعات فنی و مهندسی

شفافیت و سهولت دسترسی به اطلاعات فنی و مهندسی طبقه بندی شده پروژه یکی از ارکان اصلی مدیریت چابک و روان پروژه به شمار می رود. مدلسازی و مدیریت اطلاعات فنی و مهندسی پروژه در دپارتمان های مختلف تخصصی شرکت رادین همکاران بهتا شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فنی اجزای طرح، اطلاعات مربوط به ابعاد و جزئیات هندسی، احجام و مقادیر اجزای طرح، تاریخچه تغییرات، ساختمان مصالح، مشخصات مصالح، نقشه ها و مدارک مهندسی مرتبط، جانمایی هندسی و مختصات قرارگیری اجزای پروژه در هر یک از تخصص های معماری، سازه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی بصورت کاملا یکپارچه در سطوح مختلف جزئیات در بستر فناوری VDC با استفاده از سامانه BIM انجام می پذیرد.
مدیریت اطلاعات فنی و مهندسی در بستر این فناوری، با ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی بین تخصص ها و عوامل مختلف پروژه، سرعت و چابکی در مدیریت انجام کار، تصمیمات به موقع و مبتنی بر اطلاعات صحیح و دقیق، کاهش هزینه های ناشی از رفع ناهماهنگی ها، تداخلات و کاهش اتلاف منابع را به همراه خواهد داشت.

مدیریت اطلاعات زمان بندی و ساخت

برنامه­ ریزی، زمانبندی و کنترل به روز و کارآمد زمان انجام پروژه­ ها نقش بسیار پررنگی در مدیریت چابک و روان پروژه ­های عمرانی دارد. شرکت رادین همکاران بهتا با توجه به نقش بسیار مهم این حوزه در مدیریت موفق پروژه، برنامه ­ریزی و مدیریت زمان را در بستر فناوری VDC و بصورت کاملا یکپارچه  با سایر بخش های تخصصی به انجام می­رساند. ویژگی منحصر به­ فرد روش کار شرکت رادین همکاران بهتا، فراهم آوردن امکان مدیریت اطلاعات زمان­بندی و ساخت بصورت کاملا یکپارچه و هماهنگ با سایر اطلاعات تخصصی در حوزه­ های فنی و مالی می­باشد. در این روش، دسترسی سریع و دقیق به کلیه اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیمات درست و به هنگام مدیریتی فراهم می­گردد. این اطلاعات که بصورت کاملا طبقه ­بندی شده در قالب داشبورد­های سطح بالای مدیریتی ارائه می­گردد، امکان دسترسی به اطلاعات مدیریتی را برای کارفرمایان، سرمایه ­گذاران و تامین ­کنندگان منابع مالی فراهم  نموده و آنها را قادر می­سازد که تصمیمات کلان خود را با استفاده از اطلاعات صحیح، به روز و طبقه ­بندی شده اتخاذ نمایند.

مدیریت اطلاعات هزینه فرآیندهای طراحی، ساخت و بهره برداری از پروژه ها

یکی از چالش های کارفرمایان و دست­ اندرکاران پروژه، مدیریت اطلاعات هزینه ­های طراحی، ساخت (خرید مصالح و تجهیزات، نیروی انسانی، ماشین­ آلات و ...) و بهره ­برداری از پروژه ­ها می­ باشد. شرکت رادین همکاران بهتا با بهره ­گیری از بسترهای فن ­آورانه و ایجاد پایگاه مشترک داده در پروژه، امکان ثبت طبقه ­بندی شده هزینه ­ها، برقراری ارتباط بین هزینه و زمان فعالیت های اجرایی، برقراری ارتباط با صندوق تامین مالی پروژه و قراردادها در داشبوردهای اطلاعات مدیریت مالی را با رعایت حقوق دسترسی به صورت متمرکز، همزمان با امکان حفظ سابقه و تاریخچه هزینه ­ها در طول چرخه عمر بنا فراهم می ­نماید.

مدیریت اطلاعات تامین و تدارکات

ارتباط ناگسستنی زمانبندی انجام کار و هزینه، با زنجیره تامین و تدارکات در پروژه ­ها، نشان دهنده نقش ویژه مدیریت کارآمد مالی و زمانی زنجیره تامین و تدارکات در موفقیت پروژه و کاهش ریسک های انجام آن می­باشد که تنها با دسترسی به اطلاعات کامل و طبقه ­بندی شده از اقلام و احجام حاصل می­گردد. پیاده ­سازی سامانه BIM در پروژه توسط شرکت رادین همکاران بهتا و دستیابی به اطلاعات متره ­ای کامل و طبقه ­بندی شده از پروژه در فازهای ابتدایی شروع پروژه، و یکپارچگی اطلاعاتی با اطلاعات فنی، زمانبندی، اجرایی و هزینه ­ای امکان مدیریت کارآمد اطلاعات تامین و تدارکات را در راستای مدیریت چابک پروژه فراهم می­سازد.