خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی

شرکت رادین همکاران بهتا با استفاده از کادر فنی متخصص و مجرب خود در کلیه تخصص­ های سازه، معماری، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی و با بکارگیری ابزارهای نوین تکنولوژیک، امکان انجام خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی در پروژه را بصورت کاملا یکپارچه در بستر فناوری VDC فراهم آورده است. نظارت دقیق، نظام­مند، ساختار یافته و یکپارچه شرکت بر کلیه ابعاد پروژه در حوزه ­های برنامه ­ریزی، ارجاع کار، مطالعه و طراحی، تدارکات، مدیریت ساخت و نصب، مدیریت کیفیت، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت ایمنی، مدیریت امور قراردادی، تحویل و خدمات راه­ اندازی، زمینه جلب رضایت و اطمینان حداکثری کارفرمایان در انجام به موقع و با کیفیت مطلوب پروژه در چارچوب بودجه تعیین شده را فراهم آورده است.